Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2011

ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Δεν «ρυθμίζουν» εξωδικαστικά τα δάνεια

ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Δεν «ρυθμίζουν» εξωδικαστικά τα δάνεια
Στα παλιά τους τα παπούτσια γράφουν οι τραπεζίτες τις αιτήσεις για επίτευξη εξωδικαστικού συμβιβασμού με υπερχρεωμένους οφειλέτες, η αποτυχία της οποίας θεωρείται από το νόμο περί ρύθμισης χρεών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων προϋπόθεση για να ξεκινήσει η διαδικασία της προσφυγής στο Ειρηνοδικείο.
Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που συνέλεξε ο Συνήγορος του Καταναλωτή, σύμφωνα με τα οποία εδώ και 14 μήνες που είναι σε ισχύ ο νόμος μόνο για μια από τις 2.194 αιτήσεις εξωδικαστικού συμβιβασμού, που έχουν προωθηθεί μέσω δικηγορικών συλλόγων και ενώσεων καταναλωτών, επετεύχθη ο συμβιβασμός.

Μάλιστα, για την οικονομική αποζημίωση της δουλειάς των δικηγόρων και των ενώσεων καταναλωτών διατέθηκαν 100.000 ευρώ από τη συνολική δαπάνη του 1,5 εκατ. ευρώ που έχει προβλεφθεί γι’ αυτό. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή κάνει λόγο για «σχεδόν καθολικά αρνητική στάση» των τραπεζών απέναντι στην προοπτική του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τους οφειλέτες.
Εκτιμά ότι μ’ αυτά τα δεδομένα οι προοπτικές επίτευξης τέτοιου συμβιβασμού στις υπόλοιπες 2.471 αιτήσεις για τις οποίες εκκρεμεί η ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών είναι μηδενικές.
«Οι υψηλές προσδοκίες της πολιτείας από την εφαρμογή του νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, κατά το μέρος που αφορά τα ποσοστά επίτευξης εξωδικαστικών συμβιβασμών, δεν έχουν επαληθευτεί καθόλου», διαπιστώνει ο Συνήγορος του Καταναλωτή, κρίνοντας ότι η σχετική διαδικασία είναι αρκετά δαπανηρή για το κράτος, πολύ περισσότερο στην παρούσα οικονομική συγκυρία, λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει αποδειχτεί «παντελώς αναποτελεσματική» για τους ενδιαφερόμενους οφειλέτες.
Για τους λόγους αυτούς, με επιστολή του προς τον υπουργό Εργασίας και το Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή επισημαίνει ότι η κρατική χρηματοδότηση για το στάδιο του εξωδικαστικού συμβιβασμού «αποτελεί άσκοπη, καθόλου ανταποδοτική και άρα μη αναγκαία επένδυση» και προτείνει να αξιοποιηθεί το 1,5 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση της δικηγορικής συμπαράστασης των οφειλετών κατά την «πιο χρήσιμη» διαδικασία της δικαστικής ρύθμισης των χρεών τους στα Ειρηνοδικεία.
Αντανάκλαση: Ριζοσπάστης