Τετάρτη 17 Απριλίου 2013

Κινδυνεύουν με απένταξη 5.000 νέοι αγρότες!

Σε κινούμενη άμμο έχει μετατραπεί το πρόγραμμα για τους Νέους Αγρότες, αφού σύμφωνα με τους ιδιώτες γεωπόνους το συνεχώς μεταβαλλόμενο εθνικό πλαίσιο εφαρμογής ελέω των οικονομικών συνθηκών και η αδυναμία υλοποίησης των στόχων εξαιτίας της καθυστέρησης της δημόσιας διοίκησης, οδηγούν σε συνεχείς απεντάξεις.
Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Επαγγελματιών Γεωπόνων το πρόβλημα με το πρόγραμμα «εγκατάσταση νέων γεωργών» και τις απεντάξεις γίνεται κάθε μέρα και πιο έντονο, καθώς αφορά 2.500 νέους γεωργούς που εντάχθηκαν μέχρι το 2005 και επεκτείνεται στους νέους γεωργούς που εντάχθηκαν μετά το 2005.
 Μάλιστα, όπως υπολογίζει η ΠΟΣΕΓ ο συνολικός αριθμός των απεντάξεων θα φτάσει συνολικά τους 5.000 νέους γεωργούς με αποτέλεσμα αρκετοί νέοι γεωργοί, σε παλαιές και νέες εντάξεις να οδηγούνται σε πλήρες αδιέξοδο.   

Σε επιστολή της η Ομοσπονδία προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία κοινοποιήθηκε και στο γραφείο του πρωθυπουργού και τα πολιτικά κόμματα, αναφέρει ως κύριες αιτίες για τα προβλήματα που έχουν ανακύψει στο πρόγραμμα:   

-  Το συνεχώς μεταβαλλόμενο Εθνικό πλαίσιο εφαρμογής
-  Την αδυναμία υλοποίησης των στόχων εξαιτίας των καθυστερήσεων της διοίκησης(π.χ. στις αδειοδοτήσεις). 
-  Την αλλαγή των συνθηκών (π.χ. απόσυρση της καπνοκαλλιέργειας), κ.ο.κ.  .

Μάλιστα, όπως τονίζει οι νέοι γεωργοί που εντάχθηκαν, ουσιαστικά εγκλωβίστηκαν, αφού είδαν να μειώνεται το ύψος της επιχορήγησης στο μισό, ενώ οι υποχρεώσεις τους παρέμειναν ως είχαν. Την ίδια στιγμή , συνεχίζει, το εθνικό πλαίσιο εφαρμογής όχι μόνο δεν διευκόλυνε την εγκατάσταση αλλά δημιούργησε μία σειρά από προβλήματα που είχαν το αντίθετο αποτέλεσμα.   Σε κάθε περίπτωση αναφέρει στην επιστολή, το πρόβλημα που δημιουργήθηκε δεν είναι Ευρωπαϊκό αλλά Εθνικό, ενώ υπάρχουν πολλές γκρίζες ζώνες στο εθνικό πλαίσιο εφαρμογής που δεν έχουν καμία σχέση με Ευρωπαϊκό πλαίσιο εφαρμογής.   Η συμβολή του μέτρου στην συγκράτηση του νέου πληθυσμού στην ύπαιθρο και στην ηλικιακή ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού αναμφισβήτητα ήταν  καθοριστική.

       « Είναι μια δύσκολη εποχή» 

Ο πρόεδρος της Ένωσης Νέων Αγροτών Θοδωρής Βασιλόπουλος με δηλώσεις του στην εφημ.ΠΑΤΡΙΣ επεσήμανε ότι « Τα τελευταία χρόνια  λόγω των οικονομικών προβλημάτων αλλά και του γραφειοκρατικού νομικού πλαισίου για τις αδειοδοτήσεις των κτηνοτροφικών μονάδων κλπ, παρατηρείται προοδευτικά αύξηση της μη ικανοποίησης των δεσμευτικών υποχρεώσεων από τους νέους γεωργούς με αποτέλεσμα την απένταξη τους από το πρόγραμμα, με όλες τις συνέπειες των επιστροφών των όποιων οικονομικών ενισχύσεων έχουν λάβει (α΄ δόση πριμ πρώτης εγκατάστασης και οικονομικές ενισχύσεις που έχουν λάβει με την ιδιότητα του νέου γεωργού κ.λπ.).  Οι περιπτώσεις απένταξης δεν αφορούν πάντα τις ίδιες υποχρεώσεις αλλά διαφέρουν και πολλές από αυτές οφείλονται κυρίως σε διαδικαστικά προβλήματα και όχι σε αδιαφορία των ενδιαφερόμενων.»   

Αιτίες απένταξης

Σύμφωνα με την ΠΟΣΕΓ βασικές αιτίες για την απένταξη από το πρόγραμμα των νέων γεωργών είναι: 

- Η μη υποβολή εκ μέρους του νέου γεωργού παραδεκτής αίτησης και φακέλου χορήγησης β' δόσης εντός της καθορισμένης συμβατικής προθεσμίας με τα αποδεικτικά στοιχεία και παραστατικά της επίτευξης των δεσμευτικών στόχων του σχεδίου δράσης και τήρησης των αναληφθεισών συμβατικών υποχρεώσεων (ΚΥΑ 609/2005, άρθρο 18,  παραγρ. 5, εδαφ. γ'). Το παραπάνω συνιστά αθέτηση των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης, χωρίς σε αρκετές περιπτώσεις να προηγηθεί ή να ακολουθήσει έγγραφη προειδοποίηση από την Διοίκηση. 

-  Μετά την παρέλευση της συμβατικής προθεσμίας καμία αίτηση δεν γίνεται δεκτή. Λείπει η αίτηση ή λείπουν κάποια παραστατικά! τελείωσε, δεν ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος, δεν εξετάζονται τα πραγματικά περιστατικά, δεν εξετάζεται η υφιστάμενη κατάσταση. 

-  Δεν εξετάζει η υπηρεσία αν ουσιαστικά επιτεύχθηκαν οι στόχοι και οι δεσμεύσεις σε επίπεδο επαγγελματικής εγκατάστασης και απασχόλησης. 

Αν οι "υπόχρεοι" έχουν παλέψει για τόσα χρόνια ο καθένας να στήσει μια βιώσιμη γεωργική εκμετάλλευση. 

Αν οι κτηνοτρόφοι προσπάθησαν και για πόσα χρόνια να πάρουν την πολυπόθητη άδεια λειτουργίας (και μπορεί χωρίς να φταίνε να μην το έχουν καταφέρει ακόμα). 

Με αυτό τον τρόπο όμως δεν διευκολύνεται η εγκατάσταση των νέων γεωργών και δεν εξυπηρετείται ο βασικός στόχος του προγράμματος, το μόνο που διευκολύνεται είναι να οδηγηθούν εκτός επαγγέλματος νέοι γεωργοί που με κόπο και χίλια προβλήματα  έχουν καταφέρει ή προσπαθούν ακόμα να ζήσουν με την γεωργία.  

 Η ΠΟΣΕΓ επισημαίνει  ορισμένες περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από το νομικό πλαίσιο που κατά την γνώμη μας είναι άδικο να απεντάσσονται.
Αντανάκλαση: patrisnews