Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2011

Μάθημα στα πανεπιστημιακά βιβλία η αποτυχία Παπανδρέου


Το γύρο του κόσμου κάνει το γράφημα του επιτοκίου των ελληνικών ομολόγων 1 έτους με αναλυτές να σχολιάζουν πως δεν έχουν δει κάτι παρόμοιο ποτέ στη ζωή τους.
Όταν ο Παπανδρέου ανέλαβε την πρωθυπουργία της Ελλάδας το επιτόκιο των ομολόγων 1 έτους βρισκόταν στο 2,52%, δηλαδή η Ελλάδα δανειζόταν απ' τις αγορές με κόστος 2,52% για δώδεκα μήνες.
Σήμερα, περίπου δύο χρόνια αργότερα η πολιτική Παπανδρέου ήταν τόσο επιτυχημένη που το επιτόκιο αυξήθηκε στο 343%!!! ποσοστό το οποίο επαγγελματίες αναλυτές και traders ορκίζονται πως δεν έχουν ξαναδεί ποτέ σε αναπτυμένη χώρα.

Φυσικά το συγκεκριμένο γράφημα θα μπει στα βιβλία πανεπιστημίων σε όλο τον κόσμο και θα διδάσκεται μαζί με την πολιτική Παπανδρέου και ΔΝΤ ως παράδειγμα προς αποφυγή...

Αντανάκλαση: XrimaNews μέσω: Κίνηση Ενεργών Πολιτών Πάρου

Επισήμανση: 
Ο Γιώργος Παπανδρέου αναδείχθηκε νικητής των εκλογών και ανέλαβε την Πρωθυπουργία της χώρας στις 4 Οκτωβρίου 2009, παραιτήθηκε δε και απεχώρησε από την θέση του Πρωθυπουργού στις 11 Νοεμβρίου 2011:

1. Στις 2 Οκτωβρίου 2009 τα Spread των 10-ετών Ελληνικών Ομολόγων έναντι των Γερμανικών ήταν στις 129 μβ. Στις 11 Νοεμβρίου 2011 το αντίστοιχο spread των Ελληνικών Ομολόγων ήταν 2.656 μβ.

2. Στις 2 Οκτωβρίου 2009 οι δύο (2) κυριότεροι δείκτες του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, δηλαδή ο Γενικός Δείκτης και ο δείκτης FTSE βρίσκονταν στις 2.593,43 και 1.372,44 μονάδες αντίστοιχα. Στις 11 Νοεμβρίου 2011 οι αντίστοιχες τιμές ήταν 755,650 και 296,310 μονάδες.

3. Στις 2 Οκτωβρίου 2009 οι τιμές των μετοχών της Εθνικής και της ΔΕΗ βρίσκονταν στα 20,02 και 15 ευρώ αντίστοιχα. Στις 11 Νοεμβρίου 2011 οι τιμές των μετοχών της Εθνικής και της ΔΕΗ ήταν 2,09 και 5,65 ευρώ αντίστοιχα.

4. Τον Οκτώβριο του 2009 η ανεργία αυξάνονταν με ρυθμό 9,8%. Τον Αύγουστο του 2011 η ανεργία αυξήθηκε με ρυθμό 18,5%.

5. Το Δημόσιο Χρέος στο τέλος του 2009 (αναθεωρημένο) ήταν 127% του ΑΕΠ. Το Δημόσιο Χρέος στο τέλος του 2011 προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί στο 198,3 % του ΑΕΠ.