Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013

Το παραβολικό βίντεο της μέρας

Όταν οι τραπεζικοί κλέβουν τους φτωχούς για να τα δίνουν στους πλούσιους...
Lo spot del banchiere che ruba ai poveri per dare ai ricchi
Δείτε το βίντεο και κάντε τους συσχετισμούς: