Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2013

ΕΛΣΤΑΤ: Στο όριο της φτώχειας ένα στα τέσσερα νοικοκυριά το 2012

Σημειώνεται ότι στα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνονται οι κατά τεκμήριο φτωχοί, όπως οι άστεγοι.
Ζοφερή είναι η εικόνα για τις συνθήκες διαβίωσης των νοικοκυριών στην Ελλάδα, καθώς σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) το έτος 2012, τo 23,1% του συνολικού πληθυσμού της χώρας ήταν σε κίνδυνο φτώχειας.
Σημειώνεται ότι το όριο φτώχειας ορίζεται στο 60% του μέσου ετήσιου εισοδήματος του νοικοκυριού.
Έτσι σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην έρευνα εισοδημάτων και συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών για το 2012 της ΕΛΣΤΑΤ, το μέσο ετήσιο ατομικό ισοδύναμο εισόδημα ανέρχεται σε 10.676 ευρώ και το μέσο ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών της χώρας σε 17.977 ευρώ.
 Τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας εκτιμώνται σε 914.873 και τα μέλη τους σε 2.535.700. 
Δηλαδή ένα στα τέσσερα νοικοκυριά, από τα 914.873, ζουν  με εισόδημα κάτω των 1.000 ευρώ το μήνα.
Ευρωπαϊκή πρωτιά
Η Ελλάδα είναι η χώρα με το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε. όπου ο πληθυσμός της βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό.
Συγκεκριμένα τα υψηλότερα ποσοστά των Ευρωπαϊκών χωρών εμφανίζουν η Βουλγαρία (49,3%), η Λετονία (36,6%) και η Ελλάδα (34,6%). Τα χαμηλότερα ποσοστά εμφανίζουν η Ισλανδία (12,7%), η Νορβηγία (13,8%) και η Ολλανδία (15.0%).
Άλλες διαπιστώσεις
  • Ο κίνδυνος φτώχειας για παιδιά ηλικίας 0-17 ετών (παιδική φτώχεια) ανέρχεται σε 26,9% και είναι υψηλότερος κατά 2,8 ποσοστιαίες μονάδες από το αντίστοιχο ποσοστό του συνολικού πληθυσμού.
  •  Ο κίνδυνος φτώχειας για άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών ανέρχεται σε 17,2% και είναι μειωμένος κατά 6,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 20113.
  • Ο πληθυσμός που διαβιεί σε νοικοκυριά που δεν εργάζεται κανένα μέλος ή εργάζεται λιγότερο από 3 μήνες, συνολικά, το έτος, ανέρχεται σε 1.010.900 άτομα ή σε 16,1% του πληθυσμού ηλικίας 18- 59 ετών, ενώ το προηγούμενο έτος (2011) ανερχόταν σε 837.300 άτομα.
Το ποσοστό του πληθυσμού που απειλείται από τη φτώχεια ως προς το σύνολο του πληθυσμού για κάθε μία από τις παρακάτω ομάδες είναι: Μονογονεϊκά νοικοκυριά με, τουλάχιστον, ένα εξαρτώμενο παιδί (66,0%)
- Άνδρες άνεργοι (52,1%)
- Λοιποί μη οικονομικά ενεργοί (εκτός συνταξιούχων (33,3%)
- Παιδιά ηλικίας 0-17 ετών (26,9%)
- Μονοπρόσωπα νοικοκυριά με μέλος θήλυ (24,1%)
- Νοικοκυριά με έναν ενήλικα ηλικίας 65 ετών και άνω (23,5%)
Ο πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό  ανέρχεται σε 3.795.100 άτομα ή σε 34,6% του συνόλου του πληθυσμού (το έτος 2011 ήταν 3.403.300 άτομα).
Χαρακτηριστικά πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας
  •  Το ποσοστό κινδύνου φτώχειας είναι υψηλότερο στις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες,συγκεκριμένα 23,6% και 22,5%, αντίστοιχα
  • Τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά με θήλυ μέλος απειλούνται από τη φτώχεια σε ποσοστό 24,1%, ενώ τα αντίστοιχα με άρρεν μέλος σε ποσοστό 19,3%
  •  Ο κίνδυνος φτώχειας για άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών υπολογίζεται σε 17,2%, ενώ για άτομα ηλικίας έως 17 ετών σε 26,9%
  •  Ο κίνδυνος φτώχειας για άτομα ηλικίας άνω των 75 ετών υπολογίζεται σε 20,0%, ενώ για άτομα ηλικίας κάτω των 75 ετών σε 23,4 %
  • Ο κίνδυνος φτώχειας των μονογονεϊκών νοικοκυριών με, τουλάχιστον, ένα εξαρτώμενο παιδί ανέρχεται σε 66,0%, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης για τα νοικοκυριά με δύο γονείς και ένα εξαρτώμενο παιδί ανέρχεται σε 25,3%
  • Οι εργαζόμενοι κινδυνεύουν λιγότερο από τους ανέργους και τους οικονομικά μη ενεργούς (συνταξιούχους, νοικοκυρές κλπ.). Το ποσοστό κινδύνου φτώχειας στους εργαζομένους ανέρχεται σε 15,1% (άνδρες 16,5% και γυναίκες 13,1%), στους λοιπούς οικονομικά μη ενεργούς (δεν περιλαμβάνονται οι συνταξιούχοι) σε 33,3% και στους ανέργους σε 45,8%
  • Ο κίνδυνος φτώχειας για τους εργαζομένους με πλήρη απασχόληση ανέρχεται σε 13,4%, ενώ για τους εργαζομένους με μερική απασχόληση ανέρχεται σε 27,3%.
Αντανάκλαση: naftemporiki