Σάββατο, 26 Απριλίου 2014

Να ζήσετε να το θυμόσαστε!

Το Δημόσιο φτιάχνει εταιρεία για να μαζεύει ακίνητα πολιτών που δεν μπορούν να πληρώσουν τον φόρο κληρονομιάς
Νομοσχέδιο – σκούπα κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή. Ποιοι άνεργοι, φοιτητές, μικροκαταθέτες και χαμηλοσυνταξιούχοι γλιτώνουν από τη «νάρκη» των τεκμηρίων στις φορολογικές τους δηλώσεις. Επίσης, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να αποδίδουν ΦΠΑ μόνο για τιμολόγια που έχουν πληρωθεί.
Κτηματομεσιτική εταιρεία συστήνει το Δημόσιο, συλλέγοντας ακίνητα από φορολογούμενους που αδυνατούν μέσα στην κρίση να πληρώσουν τον φόρο κληρονομιάς. 
Τη ρύθμιση αυτή προβλέπει νομοσχέδιο-σκούπα που κατατέθηκε χθες βράδυ στη Βουλή και με το οποίο η κυβέρνηση, ένα μήνα πριν από τις εκλογές, εξουδετέρωσε μέχρι ενός σημείου τη «νάρκη» των τεκμηρίων που είχε τοποθετήσει σε άνεργους, φοιτητές, μικροκαταθέτες και χαμηλοσυνταξιούχους.
Επί της ουσίας πρόκειται για φορολογούμενους με πολύ χαμηλά εισοδήματα, κάτω του ορίου των 5.000 ευρώ, δεδομένου ότι αυτές οι δαπάνες διαβίωσης, όπως τα τεκμήρια για τα σπίτια και τα αυτοκίνητα, λειτουργούσαν ως «παγίδες» υπερφορολόγησης για τους συγκεκριμένους.
Με τη νέα τροπολογία που κατατέθηκε ορίζεται ότι, όταν το πραγματικό εισόδημα αυτών των φορολογουμένων δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ ή τα 9.500 ευρώ με βάση τα τεκμήρια (τεκμαρτό) και δεν ασκούν ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα, τότε θα φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών – συνταξιούχων. 
Το πιο σημαντικό γι’ αυτούς είναι ότι με αυτή την κλίμακα προστατεύονται από την τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης από το σύστημα έκπτωσης φόρου που μπαίνει σε εφαρμογή και μηδενίζει τις επιβαρύνσεις για ετήσια εισοδήματα έως 21.000 ευρώ.
Με άλλη τροπολογία ενεργοποιείται το νέο σύστημα εξόφλησης του ΦΠΑ στα πρότυπα του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και της Μάλτας. Με το νέο καθεστώς παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αποδίδουν στο Δημόσιο τον ΦΠΑ, μόνο όταν το τιμολόγιο πληρωθεί ανεξάρτητα από την ημερομηνία έκδοσής του. 
Σήμερα, ο εκδότης του τιμολογίου είναι υπόχρεος για την καταβολή του ΦΠΑ μέσα στην προθεσμία υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ, κάθε μήνα ή τρίμηνο, ανεξάρτητα αν αυτό πληρωθεί έξι μήνες αργότερα. 
Το νέο σύστημα θα λειτουργήσει παράλληλα με το σημερινό φορολογικό καθεστώς, που βασίζεται στο λεγόμενο «σύστημα των δεδουλευμένων πράξεων», το οποίο όπως αποκαλύπτει η συνοδευτική έκθεση που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών «έχει οδηγήσει σε οικονομική στενότητα χιλιάδες εταιρείες και έχει συμβάλει στην υπερφόρτωση των φορολογικών δικαστηρίων, τα οποία οφείλονται στη μη έγκαιρη πληρωμή τιμολογίων που έχουν εκδοθεί». 
Με την εφαρμογή του ειδικού αυτού καθεστώτος, αναβάλλεται η φορολογική υποχρέωση επί των πωλήσεων, ώστε να συμπίπτει χρονικά με την πληρωμή. Κατά συνέπεια, το σημείο στο οποίο οι φορολογούμενοι δικαιούνται να εκπέσουν το ΦΠΑ επί των αγορών αναβάλλεται επίσης, έως ότου ο ΦΠΑ έχει πράγματι καταβληθεί στον προμηθευτή.
Η άμεση εφαρμογή του μέτρου, όπως εκτιμούν στο υπουργείο Οικονομικών, θα επιφέρει αύξηση των ταμειακών ροών και την ενίσχυση της ρευστότητας για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και τη δραστική μείωση των υποθέσεων που επιλύονται δικαστικά. Παράλληλα, η εφαρμογή του συστήματος αυτού, που βασίζεται στις ευρωπαϊκές και διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, θα συμβάλει στην αποφυγή της δημιουργίας ενός νέου κύματος ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο και θα περιορίσει τη φοροδιαφυγή σε αυτό τον τομέα.
Πώς λειτουργεί το νέο σύστημα
● Δίδεται η δυνατότητα των υποκείμενων σε ΦΠΑ, των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο δεν έχει υπερβεί τις 500.000 ευρώ, να επιλέξουν την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος καταβολής, κατά παρέκκλιση των γενικών διατάξεων.
● Ως προς τα πρόσωπα που εντάσσονται στο ειδικό αυτό καθεστώς, ο φόρος καθίσταται απαιτητός κατά τον χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής που αφορά τις πραγματοποιούμενες από τα πρόσωπα αυτά φορολογητέες πράξεις και ο φόρος εισροών εκπίπτει κατά τον χρόνο πληρωμής του τιμήματος που αφορά τις φορολογητέες πράξεις που λαμβάνουν από άλλους υποκείμενους στον φόρο.
● Ως προς τους υποκείμενους στον φόρο λήπτες παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών από τα πρόσωπα που έχουν ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς, αυτοί εκπίπτουν του φόρου που αναλογεί στις πράξεις αυτές κατά τον χρόνο πληρωμής του τιμήματος.
Ποιοι εξαιρούνται
Το νέο σύστημα εξόφλησης πετάει «έξω» τις εταιρείες που δεν έχουν υποβάλλει δηλώσεις ΦΠΑ και εισοδήματος ή καταστάσεις πελατών–προμηθευτών ή έχουν υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις που συνιστούν φοροδιαφυγή. Επίσης, δεν μπορεί να ενταχθεί υποκείμενος στον φόρο πριν από την παρέλευση 12 μηνών από την έναρξη της δραστηριότητάς του.
Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα στους κληρονόμους να πληρώνουν τον φόρο μεταβιβάζοντας την πλήρη κυριότητα του ακινήτου στο Δημόσιο που περιέρχεται στην κατοχή τους.
Για να ισχύσει το μέτρο θα πρέπει το προς μεταβίβαση κληρονομιαίο ή άλλο ακίνητο να βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης και να μη βαρύνεται με οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα, αγωγή ή άλλο βάρος (προσημείωση, υποθήκη κ.λπ.). 
Με τη νέα διάταξη αίρεται ο προηγούμενος περιορισμός που ίσχυε μέχρι σήμερα και προέβλεπε ότι ποσοστό τουλάχιστον 50% του υπό παραχώρηση ακινήτου να έχει περιέλθει στους κληρονόμους από την κληρονομιά.
Αντανάκλαση: efsyn

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πείτε μας τη γνώμη σας