Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2012

Συγχαρητήρια επιστολή του Αγίου Όρους στον Χίτλερ για νίκη του κατά των Σοβιετικών!


Συγχαρητήρια επιστολή του Αγίου Όρους στον Χίτλερ για νίκη του κατά των Σοβιετικών
Η δεύτερη επιστολή του Αγίου Όρους προς τον Αρχικαγκελλάριο
 
Εκτός από την προηγούμενη επιστολή προς τον Αδόλφο Χίτλερ, οι Μοναχοί του Αγίου Όρους, απέστειλαν καί δεύτερη, συγχαίροντάς τον για την κατάληψη του δυτικοτέρου καί ισχυροτέρου οχυρού της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών (Ε.Σ.Σ.Δ.), του οχυρού Ζιτομίρ. Ακολουθεί η επιστολή αυτούσια:

Ανοικτή Επιστολή Ιεράς Επιστασίας

Προς την Αυτού Εξοχότητα
Αρχηγόν του Γ΄ Ράϊχ
Αδόλφον Χίτλερ
Ημείς οι 20 εκλεγόμενοι αντιπρόσωποι των ισάριθμων ιερών μονών των αποτελουσών την Μοναστικήν Πολιτείαν του Αγιωνύμου Όρους Άθω δημοσιεύομεν εις επήκοον πάντων την ανοικτήν ταύτην επιστολήν διά τάς κατά των Σοβιετικών νίκας σας. Καί αγαλλόμενοι κραυγάζομεν εν θαυμασμώ: Έπεσεν τό Ζιτομίρ καί
εσώθη η Χριστιανοσύνη. Κύριος ο Θεός κρατύνη τήν υμετέραν εξουσίαν εις έτη πλείστα. Οι 20 αντιπρόσωποι τής ενιαυσίου συνάξεως των 20 κιριάρχων μονών
τής Αθωνικής Πολιτείας.
Α΄ ΤΕΤΡΑΔΟΣ: Λαύρας, Δοχειαρίου, Ξεονφώντος, Εσφιγμένου.
Β΄ ΤΕΤΡΑΔΟΣ: Βατοπεδίου, Κουτλουμουσίου, Καρακάλου, Σταυρονικήτα.
Γ΄ ΤΕΤΡΑΔΟΣ: Ιβήρων, Παντοκράτορος, Φιλοθέου, Σίμωνος Πέτρας.
Δ΄ ΤΕΤΡΑΔΟΣ: Χιλιανδαρίου, Ξηροποτάμου, Αγ. Παύλου, Οσίου Γρηγορίου.
Ε΄ ΤΕΤΡΑΔΟΣ: Αγ. Διονυσίου, Ζωγράφου, Αγ. Παντελεήμονος, Κωνσταμονίτου.

Στις Καρυές, καλόγεροι ποζάρουν με τους κατακτητές!
Δείτε και το βίντεο ντοκουμέντο των Ναζί από το Άγιο Όρος. Μέσα στα μοναστήρια είχαν αναρτήσει πορτρέτα του Χίτλερ:
Αντανάκλαση: tsantiri