Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2013

Απώλειες εισοδήματος ύψους 1,9 δισ. € είχαν σε έναν χρόνο τα νοικοκυριά της χώρας

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)
Περαιτέρω απώλειες 1,9 δισ. ευρώ είχαν σε έναν χρόνο (α΄ τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012) στο διαθέσιμο εισόδημά τους τα νοικοκυριά της χώρας.
Αυτό οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στη μείωση κατά 11,1% των αποδοχών των εργαζομένων και στη μείωση κατά 11,7% των κοινωνικών παροχών που εισπράττουν τα νοικοκυριά.
Τα συγκεκριμένα στοιχεία προκύπτουν από τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς θεσμικών τομέων, που δημοσιοποίησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).
Σύμφωνα με αυτά, το α΄ τρίμηνο εφέτος, το διαθέσιμο εισόδημα του τομέα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά μειώθηκε κατά 6,2%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012, από 30,9 δισ. ευρώ σε 29 δισ. ευρώ.
Είναι εν προκειμένω χαρακτηριστικό ότι οι αμοιβές εξηρτημένης εργασίας μειώθηκαν κατά 2,09 δισ. ευρώ (από 5,648 δισ. ευρώ το α΄ τρίμηνο 2012 σε 5,439 δισ. ευρώ το α΄ τρίμηνο 2013) και αποτελούσαν εφέτος το 22,6% των συνολικών δαπανών, από 24,5% το α΄ τρίμηνο 2012.
Ενώ, οι κοινωνικές παροχές υπέστησαν νέα μείωση κατά 1,56 δισ. ευρώ (από 10,75 δισ. ευρώ σε 9,19 δισ. ευρώ), αποτελώντας το 38,3% των συνολικών δαπανών εφέτος, από 46,7% το α΄ τρίμηνο πέρυσι.
Και όλα αυτά, παρά το γεγονός ότι οι συνολικές δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης αυξήθηκαν μέσα σε έναν χρόνο κατά περίπου 994 εκατ. ευρώ (από 23,028 δισ. ευρώ σε 24,022 δισ. ευρώ) και ειδικά οι πρωτογενείς δαπάνες αυξήθηκαν κατά περίπου 2,55 δισ. ευρώ (από 19,605 δισ. ευρώ σε 22,158 δισ. ευρώ)
Ως αποτέλεσμα του νέου περιορισμού του διαθέσιμου εισοδήματος, η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά, μειώθηκε κατά 3,2 δισ. ευρώ ή κατά 8,9% (από 35,6 δισ. ευρώ σε 32,4 δισ. ευρώ).
Ενώ, και το ποσοστό αποταμίευσης, που ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα, ήταν -11,7% κατά το α΄ τρίμηνο 2013, σε σύγκριση με -15% το α΄ τρίμηνο του 2012.
Αντανάκλαση: ertopen